1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.mamopapu.pl/ zwaną w dalszej części tekstu „Stroną”.
 2. Właścicielem oraz administratorem Strony jest Mamo Papu Joanna Krasińska, Stawisko 2 62-511 Kramsk, NIP 6653040692 zwana dalej „Administratorem”.
 3. Adres e-mail przeznaczony do kontaktu z Administratorem: kontakt@mamopapu.pl
 4. Przetwarzanie powierzonych Administratorowi danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

§ 1. Dane osobowe

 1. Każda osoba korzystająca ze strony (zwana dalej „Użytkownikiem”) może dobrowolnie udostępnić Administratorowi swoje dane osobowe w celu: dodania komentarza pod wpisem na blogu, zapisania się do newslettera, zakupu produktów ze sklepu internetowego oraz skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.
 1. Zakup za pośrednictwem sklepu internetowego wiąże się z udostępnieniem następujących danych
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy oraz numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców,
  • dane adresowe:
  • ulica wraz z numerem budynku i mieszkania,
  • miejscowość i kod pocztowy;
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 2. Skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego możliwe jest po podaniu przez Użytkownika następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.
 3. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu, do którego zostały podane.
 4. Administrator zapewnia poufność wszystkich powierzonych mu danych osobowych, odpowiednio chroniąc je przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

§ 2. Prawa wynikające z udostępnienia danych

Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do:

 1. otrzymania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii oraz informacji o celu ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO);
 2. sprostowania i zamiany danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 3. usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 6. przenoszenia danych do innego, wskazanego przez siebie, administratora (zgodnie z art. 20 RODO);
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych (zgodnie z art. 21 RODO);
 8. wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
  W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: mamopapudietetyk@gmail.com

§ 3. Pliki cookies, logi serwera oraz inne technologie

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Są one niewielkimi informacjami tekstowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies zapewniają prawidłowe wyświetlanie i działanie Strony, a także pozwalają na dostosowanie wyświetlania produktów zgodnie z preferencjami Użytkownika, jak również są wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w celu uniemożliwienia przechowywania plików cookies, jednak może się to wiązać z utrudnionym korzystaniem ze Strony.
 4. Po każdym korzystaniu z przeglądarki, Użytkownik ma możliwość (przy pomocy odpowiednich funkcji przeglądarki, narzędzi systemu bądź programów) ręcznego usunięcia wszystkich zapisanych plików cookies.
 5. Pliki cookies nie pobierają i nie wymagają udostępnienia żadnych informacji poufnych ani danych osobowych, a korzystanie z tej technologii jest bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
 6. Serwer, na którym przechowywana jest Strona, przy każdym korzystaniu ze Strony zapisuje informacje dotyczące m.in.: adresu IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, systemu operacyjnego oraz rodzaju przeglądarki, a także czas i datę serwera.
 7. Dane gromadzone w logach serwera służą przede wszystkim do administrowania Stroną.
 8. Strona korzysta z technologii, które analizują podejmowane przez Użytkownika działania na Stronie – Google Analitycs.

§ 4. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator informuję, iż niezbędne dane osobowe Użytkowników są powierzane następującym podmiotom:
  • zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa NIP: PL949-219-10-21 REGON: 242888558 KRS: 0000414281, który świadczy usługi na zasadzie hostingu.
 1. Korzystając z płatności elektronicznych oraz bankowych, Użytkownik przekazuje swoje dane podmiotom nie działającym wyłącznie na polecenie Administratora i regulującym sposoby przetwarzania danych we własnym zakresie.